Nieuwe huisvesting Stichting Cordaid

Nieuwe huisvesting Stichting Cordaid

Stichting Cordaid huurt haar nieuwe huisvesting in het centrum van Den Haag

Stichting Cordaid heeft een langjarig huurcontract getekend voor circa 1.984 m² in Sijthoff City aan de Grote Marktstraat 43 in Den Haag. Het huurcontract gaat in per 1 juli 2019.

Sijthoff City gelegen in het winkelcentrum van Den Haag heeft Energielabel A en kent met het BREEAM-certificaat ‘Very Good’ tevens een hoge milieuprestatie, belangrijke criteria in het licht van de duurzaamheidsfilosofie van Cordaid.

 

Cordaid is een wereldwijd werkende hulporganisatie met als doel zodanige noodhulp aan mensen te bieden dat zij in staat worden gesteld zelf hun inkomen te verdienen en daarmee hun eigenwaarde terug te vinden. Cordaid werkt hierbij nauw samen met overheden en bedrijfsleven. Cordaid had aan haar criteria voor de nieuwe huisvesting de voorwaarde verbonden dat deze tevens geschikt moet zijn voor de herhuisvesting van Hivos.

 

Huurdersland adviseerde Cordaid bij haar zoektocht naar geschikte kantoorruimte, voerde namens de huurder de onderhandelingen en verzorgde de feitelijke contractvorming. De eigenaar, Bryant Park Maxima VII B.V., werd geadviseerd door CBRE.