Strategisch advies huurproces bij Elker jeugd- en opvoedhulp

Strategisch advies huurproces bij Elker jeugd- en opvoedhulp

Elker jeugd- en opvoedhulp huurt ruim 100 woningen ten behoeve van de aan haar cliënten te bieden zorg. Voor Elker is een huurproces waarbij het efficiënt en doelmatig beheren van deze huurwoningen vooropstaat, zowel uit bedrijfsvoeringsoptiek als vanuit de zorgtaak, essentieel.

Gezien het groot aantal mutaties in de woningportefeuille, de verschillende huurcontracten en de mogelijke groei van de organisatie wenst Elker te komen tot een standaard huurproces waarin de stappen, de besluiten en de bevoegdheden helder zijn vastgelegd en de taken zo efficiënt en financieel verantwoord mogelijk worden uitgevoerd.  Huurdersland is gevraagd de huidige situatie te beschrijven en de verbeterpunten te benoemen. Hiertoe is met een zogenaamde “Brownpaper”sessie en interviews met vertegenwoordigers vanuit de betrokken disciplines het huurproces van vraag tot afstoot in een stroomschema gevisualiseerd. Per procesfase zijn vervolgens verbetervoorstellen uitgewerkt. Op grond van deze verbetervoorstellen is het Elker mogelijk gemaakt om de beoogde interne efficiency maatregelen door te voeren. In een latere fase zal dit worden vervolgd met het uitwerken en doorvoeren van de externe efficiency maatregelen zoals een gestandaardiseerde huurovereenkomst met de verschillende woningbouwverenigingen. Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp. Met meer dan 450 medewerkers met bezieling maakt Elker dagelijks voor een groot aantal kinderen en gezinnen het verschil.