Transitie huisvesting Jeugdzorg op schema

Transitie huisvesting Jeugdzorg op schema

De transitie van de jeugdzorg, waarbij de jeugdzorg per 1 januari 2015 gemeentelijk wordt georganiseerd is in volle gang. Voor Jeugdbescherming West, het voormalige Bureau Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland heeft de transitie grote consequenties voor de aard en omvang van de huisvestingsportefeuilles.

Jeugdbescherming West heeft hiervoor de hulp van Huurdersland ingeschakeld als onafhankelijk vastgoedadviseur om de feitelijke uitvoering van het strategisch huisvestingsplan te realiseren. Onderdeel van deze opdracht is de voortijdige contractbeëindiging en gedeeltelijke heronderhandeling van een twintigtal locaties in totaal ca. 10.000m2  in de regio Zuid-Holland. De omvang van de portefeuille zal in lijn gebracht worden met de toekomstige ruimtelijke behoefte, spreiding en personeelsomvang

Nu, een half jaar verder in het proces, is een groot deel van deze opdracht succesvol afgerond. Ruim 5000 m² verdeeld over 12 locaties in o.a. Alphen, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Naaldwijk en Leiden zijn inmiddels uit de portefeuille van Jeugdbescherming West gehaald door middel van voortijdige contractbeëindiging,  indeplaatsstelling van huurcontracten of door gedeeltelijke onderverhuur. Bij iedere locatie is Huurdersland uitgegaan van het belang van de zittende huurder en opdrachtgever, Jeugdbescherming West. In samenwerking met de Jeugdbescherming West is er een inventarisatie van de huisvestingssituatie gemaakt waarbij per locatie, in goed overleg met eigenaren en verhuurders, is gezocht naar een passende en adequate huisvestingsoplossing, die recht doet aan de belangen van alle partijen.

Verwacht wordt dat het volledige huisvestingsplan in de zomer van 2015 afgerond kan worden.