Algemene bepalingen

De algemene bepalingen zijn de bepalingen die van toepassing zijn bij een ROZ-contract. U vindt ze terug op de website van de Raad Onroerende Zaken. Er zijn in de afgelopen 20 jaar een aantal verschillende versies van de algemene bepalingen behorende bij ROZ huurovereenkomst vastgesteld. U kunt kiezen uit het model van 1994, 1996, 2003 en 2015. De versie die van toepassing is op uw huurovereenkomst staat vaak vermeld op de eerste pagina onder het kopje ‘de huurovereenkomst’.

De algemene bepalingen van de ROZ huurovereenkomst voor kantoorruimte 2015 bestaan uit 13 pagina’s en 33 artikelen waarmee de wettelijke bepalingen en aansprakelijkheid voor de verhuurder zoveel mogelijk beperkt worden. Alle risico’s en financiële consequenties worden met de algemene bepalingen op het bord van de huurder gelegd. Een verhuurder zal in beginsel niet of nauwelijks van deze inhoud willen afwijken. Maar gelukkig is er Nederland sprake van contractvrijheid. Het staat u dan ook vrij om in onderhandeling met de eigenaar de inhoud van de huurovereenkomst en de algemene bepalingen aan te passen, te schrappen of niet van toepassing te verklaren. Wie zich derhalve goed in de materie verdiept, komt later niet voor vervelende verassingen te staan. Huurdersland helpt u desgewenst graag bij het opstellen van een huurdersvriendelijk huurcontract bij de aanhuur van uw kantoor- bedrijfs- of winkelruimte.

 

Onderstaand enkele voorbeelden van onnodig bezwarende artikelen van de algemene bepalingen die bij voorkeur dienen te worden geschrapt of aangepast:

 

  • Artikel 2.3 (inspectie in verband met de geschiktheid) niet van toepassing verklaren.
  • Artikel 5.1 (gebruik) aanpassen. De volledige eerste zin: ‘ Huurder zal het gehuurde – gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst – daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomst de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming’ schrappen.
  • Artikelen 6.1 en 6.2(onderhuur) niet van toepassing verklaren.
  • Artikel 13.1 tot en met 13.5 (aanpassingen door of vanwege verhuurder) niet van toepassing verklaren.
  • Artikel 22.1 tot en met 22.5 (einde huurovereenkomst) aanpassen. Uitgangspunt dient te zijn dat het gehuurde wordt opgeleverd in ‘als dan verkerende staat’.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van aan te passen of te vervallen artikelen en zeker niet compleet.  Huurdersland helpt u graag met het verkrijgen van een huurovereenkomst waarbij uw belangen wel goed zijn geregeld.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug