Bestemming

Het gemeentelijke bestemmingsplan voor het gebied waar het aan te huren pand ligt bepaalt welke gebruiksmogelijkheden zijn toegestaan. Onderzoek dan ook vooraf of bij huur van een kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte het pand gebruikt mag worden voor het doel waarvoor het gehuurd gaat worden. Ga bij het onderzoek niet (alleen) af op uitspraken van de verhuurder. Het is namelijk een verplichting voor de huurder om na te gaan of de feitelijke bestemming van een object in overeenstemming met het gewenste gebruik. In artikel 4 van de algemene bepalingen is hier over opgenomen dat:
Artikel 4 Inspectie in verband met de geschiktheid: ”Huurder is verplicht het gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is of door huurder geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die huurder daaraan moet geven. Verhuurder heeft de geschiktheid van het gehuurde niet onderzocht en is enkel gehouden huurder op de hoogte te stellen van aan verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen”.

 

Om problemen te voorkomen is het verstandig om voor het aangaan van een huurovereenkomst op ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan van het betreffende perceel te controleren. Zorg voor ontbindende voorwaarden in het huurcontract als het gehuurde niet langer voor het beoogde doel gebruikt kan worden. Gebruik in strijd met de bestemming kan wanprestatie van de huurder opleveren. Een goed voorbeeld van een aangepaste formulering over de bestemming in de huurovereenkomst is de volgende:
”Huurder is gerechtigd het gehuurde te gebruiken als …… ruimte c.a. Verhuurder staat er voor in dat de bestemming van het gehuurde bij aanvang en gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in overeenstemming is met het op het gehuurde rustende bestemmingsplan”.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

« Terug