Bijzondere bepalingen

Bijzondere bepalingen vormen een belangrijk onderdeel van het huurcontract en worden in paragraaf 8 of 9 van de ROZ-huurovereenkomst uitgewerkt. Met de bijzondere bepalingen kunnen huurder en verhuurder van de algemene bepalingen afwijken dan wel deze aanvullen. Zaken die in de bijzondere bepalingen worden opgenomen hebben bijvoorbeeld betrekking op het al dan niet mogelijk zijn van onderverhuur, indeplaatsstelling, break-optie, eerste recht van huur, parkeerbeleid, boetebedingen, inrichtingsbijdragen, markthuurprijsaanpassingen en elk ander onderwerp waarop huurder en verhuurder afspraken wensen te maken. Het is voor een huurder aan te raden om alle zaken die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering en tijdens bezichtigingen of gesprekken met verhuurder aan de orde zijn gekomen in de bijzondere bepalingen op te nemen. De ervaring leert dat zaken of afspraken die door een verhuurder wel zijn toegezegd maar niet in de bijzondere bepalingen zijn vastgelegd vaak niet worden nagekomen. Het beschrijven en vastleggen van afspraken voorkomt een hoop teleurstelling gedurende de huurperiode.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Heronderhandeling, Huren
« Terug