Borg

Bij de huur van een kantoor-, bedrijf- of winkelruimte wordt als onderdeel van de standaard ROZ huurovereenkomst, zie artikel 6, een bankgarantie of borg door huurder aan verhuurder verstrekt. Bij een bankgarantie wordt door de bank van huurder aan de verhuurder een schriftelijke garantie afgegeven. Bij borg wordt er fysiek geld overgemaakt op rekening van de verhuurder. De hoogte van de borg wordt meestal gebaseerd op de som van 3 maanden huur vermeerderd met servicekosten en BTW. Maar dit is geen verplichting. De hoogte van de borg is onderhandelbaar. Met een borg geeft u uw de verhuurder de zekerheid dat u aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Na afloop van het huurcontract en na voldoening van al uw verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst ontvangt u uw borg of bankgarantie terug. De termijn waarbinnen de door huurder afgegeven borg dient te worden vrijgegeven door verhuurder bedraagt maximaal 6 maanden na datum waarop de huurovereenkomst is beëindigd. Het is derhalve raadzaam om in de huurovereenkomst of bij de beëindiging ervan in het proces verbaal of beëindigingsovereenkomst afwijkende afspraken te maken om deze termijn te beperken. Huurdersland adviseert om bij voorkeur te werken met een bankgarantie in plaats van borgstelling. Hiermee voorkomt de huurder vorderingsproblemen van de borg bij een eventueel faillissement van de verhuurder.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Beëndiging huur, Huren
« Terug