Break-optie

Soms komen huurder en verhuurder een zogenaamde break-optie overeen. Dit wil zeggen: de huurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor een bepaalde periode, maar de break-optie geeft de huurder het recht tussentijds, eerder dan het einde van de looptijd van de huurovereenkomst, de huur op te zeggen en het contract te beëindigen. Bijvoorbeeld een huurovereenkomst voor 5 jaar waarbij de huurder kan opzeggen na het derde jaar. Bij een eenzijdige huurders break-optie heeft alleen de huurder de mogelijkheid de huurovereenkomst voortijdig ‘af te breken’. Soms gaat een break-optie gepaard met een zogenaamd boetebeding waarbij u de verhuurder compenseert voor bepaalde investeringen of incentives die door verhuurder verstrekt zijn. Let er wel op dat u bij het uitvoeren van de break-optie de juiste opzegtermijn hanteert. Soms verschilt de opzegtermijn van de break-optie met die van de overeengekomen eerste looptijd van het huurcontract. Afspraken over het in werking treden van een break-optie en mogelijke financiële consequenties kunnen worden vastgelegd in de bijzondere bepalingen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

« Terug