BVO

BVO is het Bruto Vloeroppervlak van een kantoor, winkel of bedrijfsruimte. BVO wordt gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies (muren), die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhult. Er wordt nogal eens gesjoemeld met de oppervlakte waar u voor betaalt. Huurdersland adviseert de vierkante meters van het gehuurde vast te stellen op basis van de NEN2580-norm, de meetcertificering van de te huren oppervlakte. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen BVO (Bruto Vloeroppervlak) en VVO (Verhuurbaar Vloeroppervlak). Is het aangeboden metrage BVO of VVO? Dit verschil kan in sommige gevallen flink oplopen. De standaard omrekenfactor van BVO naar VVO is: 0,85. Andersom bedraagt de factor 1,18.

 

Het is op de vastgoedmarkt gangbaar dat kantoor of bedrijfsruimte op basis van m² VVO wordt verhuurd. Maar menig vastgoedeigenaar gaat graag uit van de BVO meters, dit levert bij een overeengekomen huurprijs op basis van m² en de bovenstaande omrekenfactor al snel 15% extra huurinkomsten op. Bij het vaststellen van het VVO metrage mag een aantal onderdelen van een gebouw niet als verhuurbaar vloeroppervlak aangemerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan technische ruimtes, liftschachten/trappenhuis en oppervlaktes waarvan de netto hoogte kleiner is dan 1,50 meter. Kijk op de te ontvangen meetstaat ook kritisch naar de verrekening en toedeling van algemene ruimtes, zoals horizontale verkeersruimtes en de entreepartij. Ook bij de toedeling hiervan kunnen vaak kritische kanttekeningen geplaatst worden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Heronderhandeling, Huren
« Terug