Eerste recht van huur

Een eerste recht van huur geeft de huurder het recht om op termijn de leegstaande of vrijkomende kantoorruimte naast zijn eigen kantoorruimte te huren zodra zich daar een andere derde partij voor heeft gemeld of deze beschikbaar komt. Dit geeft de huurder een mogelijkheid om kantoorruimte die nu nog niet voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, maar bij groei van de organisatie op de middellange termijn wel gewenst is, nu alvast te “reserveren” zonder dat hier in eerste instantie huur of servicekosten aan verbonden zijn.

 

Het is belangrijk om bij een eerste recht van huur vooraf in het huurcontract duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop een eerste recht van huur in werking treedt. Daarnaast is het verstandig om de commerciële uitgangspunten ook al vast te leggen in de bijzondere bepalingen. De onderhandelingspositie aan het begin is namelijk veel beter, de ruimte staat leeg en er is geen zicht op een huurder, dan op het moment waarop de ruimte daadwerkelijk wordt aangeboden en er wel sprake is van een geïnteresseerde partij. Een voorbeeld van eerste recht van huur bepaling in een huurovereenkomst is als volgt:

 

“Huurder heeft een eerste recht van huur gedurende de gehele huurperiode van de voor verhuur beschikbare ruimte op de eerste etage ca. XXXm² aansluitend op de huidige kantoorruimte van huurder alsmede naar rato X parkeerplaatsen. Dit recht houdt in dat indien bij verhuurder bekend wordt dat hij voor de genoemde kantoorruimte een kandidaat huurder heeft, gebaseerd op een schriftelijk verzoek voor huuraanbieding, hij huurder hierover schriftelijk zal informeren en desgewenst het verzoek voor een huuraanbieding overlegd. Bij gebreke van een reactie van huurder binnen een termijn van 14 dagen is verhuurder vrij om de desbetreffende ruimten aan derden te verhuren. Indien huurder wel binnen de gestelde termijn reageert, zullen partijen een aanvullende allonge opstellen waarbij de kantoorruimte en parkeerplaatsen op basis van de dan geldende huurprijs en de overeengekomen incentives en voorwaarden voortkomende uit het hoofdcontract zullen worden verhuurd.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug