Eindoplevering

De eindoplevering of wederoplevering is het proces waarin huurder en verhuurder bepalen in welke staat de kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte mag worden achtergelaten en worden overgedragen aan verhuurder. De termen eindoplevering en wederoplevering kunnen hiervoor alle twee gebruikt worden. De staat waarin het gehuurde zich mag bevinden, wordt bepaald in de huurovereenkomst.

 

De wederopleveringsverplichtingen zijn de verplichtingen die voortvloeien uit het huurcontract, zoals het verwijderen van tapijt, scheidingswanden, pantry en ICT-voorzieningen. Het in de vastgoedmarkt gangbare ROZ huurcontract herbergt in de algemene bepalingen een verplichting tot casco oplevering van de kantoorruimte, dan wel het terugbrengen van de gehuurde ruimte in de staat waarin het bij aanvang huur is opgeleverd.

 

Bij het afsluiten van een huurcontract is het aan te raden om in de huurovereenkomst te bepalen dat het gehuurde ‘als dan’ mag worden achtergelaten en overgedragen. ‘Als dan’ betekent dat huurder geen werkzaamheden of wijzigingen bij het verlaten van de kantoorruimte hoeft uit te voeren. Maar zelfs als een dergelijke bepaling ontbreekt, is onderhandelen over de eind- dan wel wederoplevering te allen tijde verstandig. Sinds 2006 is het de verplichting van de verhuurder om aan te tonen wat de staat van het gehuurde bij oplevering was. Indien dit niet in een proces verbaal van oplevering is vastgelegd biedt dit aanknopingspunten om de wederopleveringsverplichting te beperken.

 

Voor het bereiken van een optimaal onderhandelingsresultaat zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Huurdersland heeft die kennis en vaardigheden in huis. Huurdersland heeft de expertise om de afstoot van huurpanden met zo laag mogelijke kosten voor de huurder te organiseren. Ook heeft Huurdersland juridische kennis van de huurcontracten en beschikken wij over de juiste proces- en onderhandelingsvaardigheden om opdrachten succesvol uit te voeren.

 

Huurdersland werkt samen met gespecialiseerde slopersbedrijven die bij een eventuele verwijdering van het aanwezige inbouwpakket kostenbesparend en duurzaam te werk gaan onder andere door hergebruik van de te verwijderen bouwmaterialen zoals systeemwanden, deuren, bekabeling en pantry’s.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

« Terug