Huurcontract

In een huurcontract staan de afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt. Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondeling huurcontract is ook geldig, maar is wel moeilijk te bewijzen. Zorg daarom altijd voor een goed en volledig huurcontract waarbij alle mondeling overeengekomen afspraken over bijvoorbeeld huurperiode, huurprijs, oppervlakte, servicekosten en incentives op schrift worden vastgelegd.

 

Huurders van kantoorruimte worden door de wet minder goed beschermd dan huurders van woonruimte. De in Nederland gehanteerde huurovereenkomsten voor de huur van kantoor, bedrijf of winkelruimte zijn opgesteld op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). De ROZ is een belangvereniging voor de bescherming van eigenaarsbelangen in onroerend goed. Dat het met het beschermen van de eigenaarsbelangen bij de verhuur van kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte wel goed zit blijkt uit de inhoud van de ROZ modellen en de bijbehorende algemene bepalingen. De algemene bepalingen van de ROZ huurovereenkomst voor kantoorruimte bijvoorbeeld bestaan uit 12 pagina’s en 27 artikelen waarmee de wettelijke bepalingen/aansprakelijkheid voor de verhuurder zoveel mogelijk beperkt worden. Alle risico’s en financiële consequenties worden met dit huurcontract en bijbehorende algemene bepalingen op het bord van de huurder gelegd. Gelukkig is er Nederland sprake van contractvrijheid. Derhalve staat het u vrij om in onderhandeling met de eigenaar de inhoud van de huurovereenkomst en de algemene bepalingen aan te passen, te schrappen of niet van toepassing te verklaren. Of nog beter een contract af te sluiten op basis van de Model huurovereenkomst van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit is een contract dat wel huurdersvriendelijk is. Wie zich derhalve goed in de materie verdiept, komt later niet voor vervelende verassingen te staan. Huurdersland helpt huurders bij het opstellen van een huurdersvriendelijk huurcontract winkelruimte of een huurcontract kantoorruimte. Meer informatie over de ROZ huurovereenkomst leest u in dit artikel.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

« Terug