Huurovereenkomst

Als er overeenstemming is tussen huurder en verhuurder over het gehuurde, de prijs en de looptijd dan is er rechterlijk gezien een huurovereenkomst gemaakt. Dus zowel een schriftelijk akkoord op een e-mail als een mondeling akkoord aan het einde van een overleg met een verhuurder maakt een huurovereenkomst welke niet meer kosteloos te ontbinden is, ook al is er nog geen letter op papier gezet. Informatie over de precontractuele fase treft u hier. De inhoud van een huurcontract wordt in overleg tussen huurder en verhuurder verder uitgewerkt. In Nederland wordt in 95% van alle huurtransacties gewerkt met het standaard model huurovereenkomst ROZ van de Raad voor Onroerende Zaken. Deze modellen zijn opgesteld vanuit het perspectief van de verhuurder. Voor een huurder is het zaak kritisch naar de inhoud van dit model en bijbehorende algemene bepalingen te kijken en indien gewenst de noodzakelijke aanpassingen in de huurovereenkomst door te voeren of in de bijzondere bepalingen uit te werken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug