Huurperiode

De standaard huurperiode die in Nederland wordt gehanteerd bij de huur van kantoorruimte of bedrijfsruimte is 5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar. Voor winkels gelden afwijkende regels met betrekking tot de huurperiode, zie winkelruimte voor meer informatie.

 

Het afsluiten van een huurcontract met een huurperiode van vijf jaar is geen verplichting en dus onderhandelbaar. Maakt uw organisaties een sterke groei door of is het onduidelijk hoe de ruimtebehoefte zich de komende jaren ontwikkeld? Sluit dan een contract voor een korte huurperiode met eenzijdige flexibele verlengingsperiodes af. Hiermee voorkomt u dat de huurovereenkomst een knellende jas wordt die niet meer past, maar voorkomt u ook dat de verhuurder de huurovereenkomst zomaar kan opzeggen. Indien er juist sprake is van een stabiele organisatie met een vaststaande ruimtebehoefte, dan is het afsluiten van een meerjarig huurcontract vaak zeer lonend. De korting of incentives die eigenaren in de vorm van huurvrije periodes, huurreductie of investeringsbijdrage verstrekken, wordt hoger naarmate de looptijd van het huurcontract langer wordt.

 

Daarnaast biedt een langjarige huurovereenkomst de mogelijkheid om investeringen in het inbouwpakket over een langere periode af te schrijven. Maar ook hierbij geldt dat een flexibele huurperiode na de eerste langere huurtermijn te adviseren is. Hiermee schept u de ruimte om het contract na een looptijd van bijvoorbeeld 5 jaar te heronderhandelen en heeft u de eigenaar dan ook weer wat te bieden in de vorm van een langjarige verlenging.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Heronderhandeling, Huren
« Terug