Huurverhoging

Huurcontracten die zijn afgesloten op basis van de ROZ modellen geven de verhuurder de mogelijkheid eens per jaar een huurverhoging door te voeren met behulp van de huurprijsindexatie conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Daarnaast mag de huurprijs van een detailhandelsbedrijfsruimte (winkel, horeca) in beginsel, conform het bepaalde in BW6, artikel 290, eens in de vijf jaar worden aangepast aan de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden. Deze huurprijsherziening biedt de mogelijkheid om elke vijf jaar of na afloop van de eerste huurtermijn de huurprijs te laten toetsen aan de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte in de omgeving. Hierbij wordt de huurverhoging gebaseerd op de huurprijsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar.

 

Voor de huur van kantoor- of bedrijfsruimte is geen standaard huurprijsherzieningsartikel in de huurovereenkomst opgenomen. Vaak wordt hier door de verhuurder onder de bijzondere bepalingen een artikel over huurverhoging opgenomen waarmee elke 5 jaar aanpassing van de huurprijs aan de markt kan worden verlangd. De markthuurprijsaanpassing is een omslachtige en tijdrovende methode waarbij door de inzet van drie “onafhankelijke” deskundigen de nieuwe markthuurprijs dient te worden vastgesteld. Voor de huurder biedt dit artikel over het algemeen geen toegevoegde waarde aangezien de huurprijs in het standaard artikel alleen maar naar boven toe kan worden bijgesteld: “De huurprijs wordt niet aangepast indien de aanpassing zou leiden tot een huurprijs beneden de geïndexeerde aanvangshuurprijs.” Voor de huurder van een kantoor of bedrijfsruimte is het niet accepteren of schrappen van deze zinsnede of het volledige artikel derhalve aan te bevelen. Een betere manier om tot neerwaartse aanpassing van de huurprijs te komen is het heronderhandelen van de huurovereenkomst bij afloop van een huurtermijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Heronderhandeling, Huren
« Terug