Incentives

Op de vastgoedmarkt worden onder invloed van de huidige dramatische marktomstandigheden en oplopende leegstand, zeker op B- en C-locaties, steeds meer incentives (kortingen) gegeven. In plaats van het neerwaarts aanpassen van de formele contracthuurprijzen door middel van een korting op de huurprijs verstrekt de verhuurder liever huurvrije periodes en bijdragen aan de verhuis- en inrichtingskosten. Incentives zijn dus te omschrijven als alle verschillende manieren waarop een verhuurder een huurder (in)direct tegemoet kan komen in het verlagen van haar kosten.

 

De incentives zijn inmiddels gestegen tot gemiddeld ruim 25% van de vraaghuurprijzen. Huurdersland verwacht dat de verstrekte incentives om huurders te binden door het verstrekken van een huurvrije periode, huurprijsverlaging, investeringsbijdrage of verhuisvergoeding, in de komende jaren alleen maar verder zullen toenemen, oplopend tot 25%-50% van de huidige gevraagde markthuurprijzen. Uiteraard sterk afhankelijk van de locatie en lokale marktomstandigheden. Maar zelfs op de Zuidas worden incentives verstrekt om huurders over de streep te trekken.

 

Om een huurder tegemoet te komen, wordt de huurprijs in Nederland over het algemeen niet of nauwelijks verlaagd. Hoewel dit voor de huurder vaak wel aantrekkelijker kan zijn dan de ontvangst van een eenmalige huurvrije periode, zie huurprijs voor meer informatie.

 

Er zijn verschillende vormen van incentives te onderscheiden:

 

* Er worden vaak wel zogenaamde huurvrije periode gegeven, waarbij u wel de servicekosten (inclusief btw) over de betreffende periode dient te betalen.
* Inrichtingsbijdragen (incentive), een andere manier om een huurder te compenseren voor de verhuizing of het naar eigen smaak inrichten van de bedrijfsruimte.
* Cash refund, (incentive), een huurder ontvangt een bedrag als ze een huurovereenkomst aangaat. Dit kan een samenstelling zijn van bovenstaande incentives die in een contante/liquide vorm gegeven worden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug