Indexatie

In de meeste huurovereenkomsten is een artikel opgenomen over de huurprijs indexatie. Hiermee wordt het voor de verhuurder mogelijk om de huurprijs jaarlijks te verhogen. Daarbij wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De formule voor het vaststellen van het indexatie cijfer en de berekening van de nieuwe huurprijs is opgenomen in de algemene bepalingen van de huurovereenkomst en gaat als volgt te werk:

 

De gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast. U kunt de berekening van het prijsindexcijfer ook zelf uitvoeren op de site van het CBS.

 

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst is het verstandig om erop te letten dat de eerste huurprijsaanpassing pas plaatsvindt 12 maanden na de huuringangsdatum. Vaak zetten verhuurders deze datum in huurcontracten standaard op 1 januari maar daar is geen enkele verplichting toe. De huurprijsindexatie is uiteindelijk een commercieel onderhandelingspunt. Partijen kunnen ook overeenkomen dat er geen enkele indexatie plaatsvindt of dat er bijvoorbeeld een aftopping van de huurprijsindexatie plaatsvindt met een maximum verhoging van 3% per jaar.

Extra:

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Heronderhandeling, Huren
« Terug