Meetstaat

De meetstaat is een overzicht van gemeten oppervlaktes van een object met een verdeling naar aard en functie van ruimtes en verdiepingen. Een correcte meetstaat wordt vastgesteld volgens de NEN2580-norm, de meetcertificering van de te huren oppervlakte. Waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen BVO (Bruto Vloeroppervlak) en VVO (Verhuurbaar Vloeroppervlak). De meetstaat geeft een overzicht van onderdelen van een gebouw die niet als verhuurbaar vloeroppervlak aangemerkt mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan technische ruimtes, lift/trappenhuis en ruimtes die lager zijn dan 1 meter en 50 centimeter. De meetstaat wordt ook gebruikt om de omvang van algemene ruimtes, zoals horizontale verkeersruimtes, de entreepartij, algemene toiletten en een gemeenschappelijke receptie vast te kunnen stellen . Gebruikelijk is dat dergelijke gemeenschappelijke voorzieningen worden toebedeeld naar rato van het gehuurde metrage t.o.v. het totaal metrage van een object. Een meetstaat conform NEN2580 beschikt over een dergelijke overzicht en toewijzing.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug