NEN2580

NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en mondiaal niveau.

 

Daarnaast beheert en publiceert NEN de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden. Er bestaan ruim 1500 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN-EN, Eurocodes) of op wereldschaal geldig zijn (ISO). Eigenlijk is voor bijna alles wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot informatiebeveiliging. En van keuringsmethoden en papierformaten tot de brandwerendheid van bouwmaterialen en de nummering van weken. Bekende normen zijn ISO 9000 en NEN 1010. NEN geeft ook informatie, cursussen en advies over normalisatie, normen en het gebruik van normen in de praktijk.

 

Bij de huur van een kantoor-, bedrijfs- of detailhandelruimte is de NEN2580 norm van toepassing verklaard. Deze norm wordt gebruikt om het te huren oppervlakte vast te kunnen stellen. De NEN2580 methodiek geeft een demarcatie tussen Bruto vloeropperlvlak en Verhuurbaar vloeroppervlak daarbij kan door middel van de meetstaat vastgesteld worden of ruimtes tot de algemene verkeersruimte behoren of tot het feitelijk gehuurde. Vraag daarom altijd om een meetstaat volgens de NEN2580-norm, de meetcertificering van de te huren oppervlakte, en neem de uitkomsten ervan op in de huurovereenkomst.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Heronderhandeling, Huren
« Terug