Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming is de bescherming die een huurder geniet en die van toepassing is na het eindigen van de huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsruimte. Na de rechtsgeldige opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder eindigt de huurovereenkomst na afloop van de overeengekomen opzegtermijn. De ontruimingsbescherming houdt echter in dat de huurder de gehuurde ruimte per de formele einddatum van het  huurcontract niet direct hoeft te ontruimen. De ontruiming moet eerst worden aangezegd. De huurder geniet vanaf het moment van de aanzegging van de ontruiming 2 maanden ontruimingsbescherming, van rechtswege. Daar hoef je als huurder niets voor te doen. Neemt de huurder gedurende die 2 maanden geen verdere actie, dan moet de huurder aan het eind van de 2 maanden het gehuurde hebben ontruimd. De huurder kan echter gedurende deze 2 maanden de rechter verzoeken om de termijn waarbinnen de ontruiming moet plaatsvinden te verlengen. Dat verzoek schorst de verplichting van de huurder om het gehuurde te ontruimen. Dit geldt tot het moment dat de rechter op het verzoek heeft beslist. De huurder kan gedurende die tijd dus gewoon van de ruimte gebruik maken. Indien de rechter instemt met het verzoek om de ontruiming te verlengen gebeurt dit in eerste instantie voor een periode van 12 maanden. Na afloop van die periode kan de huurder nogmaals een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming indienen. De rechter houdt hierbij rekening met het feit of het voor de huurder lastig is om een alternatieve en gelijkwaardige locatie te vinden. Indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat dit het geval is zal een rechter eerder geneigd zijn het verzoek van een huurder in te willigen. Door het volgen van de bovenstaande procedure kan de ontruiming uiteindelijk worden uitgesteld voor een maximale periode van 2 jaar na afloop van de formele einddatum. Uiteraard lopen in de verlengingsperiode wel de verplichtingen aan huur en servicekosten door.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Beëndiging huur, Huren
« Terug