Oppervlakte

Er wordt nogal eens gesjoemeld met de oppervlakte waar u voor betaalt. De oppervlakte van een kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte wordt bij voorkeur in het contract vastgesteld op basis van een meetstaat uitgevoerd conform de NEN2580-norm, de meetcertificering van de te huren oppervlakte. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen BVO (Bruto Vloeroppervlak) en VVO (Verhuurbaar Vloeroppervlak). Is het aangeboden metrage BVO of VVO? Dit verschil kan in sommige gevallen flink oplopen! Ook mag een aantal onderdelen van een gebouw niet als verhuurbaar vloeroppervlak aangemerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan technische ruimtes, lift/trappenhuis en dergelijke. Kijk ook naar de verrekening en toedeling van de oppervlakte van algemene ruimtes, zoals horizontale verkeersruimtes en de entreepartij (inclusief bijvoorbeeld centrale receptiebalie).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug