Precontractuele fase

Als er overeenstemming is tussen huurder en verhuurder over het gehuurde metrage of de feitelijke ruimte, de prijs en de looptijd van het contract, dan is er rechterlijk gezien sprake van een bindende overeenkomst. Dus zowel een schriftelijk akkoord op een e-mail als een mondeling akkoord tijdens een gesprek maakt een huurovereenkomst die niet meer kosteloos te ontbinden is, ook al is er nog geen letter op papier gezet. Het is dan ook aan te raden om gedurende de huuronderhandeling en in schriftelijke correspondentie een uitdrukkelijk voorbehoud van instemming en/of goedkeuring op te nemen. De onderstaande zinsnede kan daar tijdens de zo geheten precontractuele fase of onderhandeling goed bij van pas komen:
“Ten slotte wijs ik u erop dat eventuele financiële schade vanwege precontractuele verhoudingen bij een beroep op gemaakte voorbehouden en/of bij het afbreken van de onderhandeling door partijen niet geclaimd kan worden. De inhoud van al onze correspondentie geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van de opdrachtgever, dit voorbehoud is nadrukkelijk geen automatisme.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug