Vergunningen

Zijn alle benodigde vergunningen aanwezig en wie is hiervoor verantwoordelijk, de huurder of verhuurder? Huurder is zelf verantwoordelijk voor de feitelijke gebruiksmelding bij de gemeente, indien in het gebouw meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn. Maar verhuurder kan verantwoordelijk worden gesteld voor een gebouw dat voldoet aan de wettelijk brandveiligheidseisen en milieu vergunningen. Als een object lang leeg heeft gestaan, moet er bijvoorbeeld een legionella- en asbestvrij-verklaring worden afgegeven. Hiermee voorkomt u vervelende situaties. De verhuurder kan zeggen dat alles in orde is, maar later blijkt er asbest in het pand te zitten. De verhuurder heeft meldplicht, maar de huurder heeft zelf ook vraagplicht. Om toekomstige discussies hierover te voorkomen is het aan te bevelen om als onderdeel van de huurovereenkomst afspraken op te nemen over bodemverontreiniging, asbest, legionella en brandveiligheid.
Goede voorbeelden hiervan zijn:

 

* Bodemverontreiniging: “Verhuurder verklaart dat de bodem van het gehuurde (inclusief het grondwater) niet is verontreinigd. Indien niettemin gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en/of na de overeengekomen huurperiode van enige (bodem)verontreiniging blijkt, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van verhuurder, tenzij verhuurder bewijst dat de (bodem)verontreiniging aan de schuld van huurder is te wijten. De aanwezigheid van (bodem)verontreiniging levert een gebrek in de zin van de wet op.”

 

* Asbest: “Verhuurder stelt het gehuurde asbestschoon, zoals bedoeld in de Regeling Asbestbeleid Rijksgebouwendienst (Staatscourant 30 november 2000, nr. 233) aan huurder ter beschikking. Indien gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en/of na de overeengekomen huurperiode, een eventuele ontruimingsbescherming daaronder begrepen, van enige asbestverontreiniging blijkt, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van verhuurder. De aanwezigheid van asbestverontreiniging levert een gebrek in de zin van de wet op.”

 

* Legionella: “Verhuurder heeft jegens huurder ter voorkoming van legionellabesmetting en/of legionellaverontreiniging de verplichtingen zoals die voortvloeien uit de wet, waaronder uitdrukkelijk ook de arbo-regelgeving. De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van die verplichtingen zijn voor rekening van verhuurder. Indien gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en/of na de overeengekomen huurperiode van enige legionellabesmetting en/of verontreiniging blijkt, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van verhuurder, tenzij verhuurder bewijst dat de legionella-besmetting en/of verontreiniging aan de schuld van huurder is te wijten. De aanwezigheid van legionellabesmetting en/of verontreiniging levert een gebrek op in de zin van de wet.”

 

*Brandveiligheid: “Het gehuurde dient bij aanvang en gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst te voldoen aan de wettelijke eisen inzake brandveiligheid, waartoe verhuurder op zijn kosten de nodige aanpassingen en/of voorzieningen in, aan of op het gehuurde aanbrengt. Het niet dan wel in beperkte of onvoldoende mate voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake brandveiligheid levert een gebrek in de zin van de wet op.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug