Verhuizen

Als u als huurder vóór het einde van de contractduur wilt verhuizen naar een andere locatie, moet u daar duidelijke afspraken over maken met de verhuurder. Doe dit voordat u ingaat op een misschien wel heel aantrekkelijk voorstel van de potentiële nieuwe verhuurder. Conform art. 6.1 van de Algemene bepalingen kan ‘blijven zitten’ namelijk van rechtswege afgedwongen worden tot wel de einddatum van het huurcontract.

 

In de algemene bepalingen van de huurovereenkomst is hier een zeer beperkende zinsnede opgenomen: “Huurder zal het gehuurde- gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst- daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming.” De boete voor het niet voldoen aan deze gebruiksverplichting bedraagt €250,- per dag. Een discussie hierover is te voorkomen door voorafgaand aan de huur van een ruimte de verplichting tot het feitelijke gebruik ervan in de huurovereenkomst te schrappen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Beëndiging huur, Huren
« Terug